Zakres usług

STANDARDOWY PAKIET ŚWIADCZEŃ:

 • badania i porady lekarskie
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • opieka i pielęgnacja chorych
 • badania i terapia psychologiczna
 • badania i terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • zapewnienie zleconych badań
 • zapewnienie zleconego transportu