Strona główna

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego celem jest objęcie całodobową opieką i leczeniem kobiet niewymagających hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
www.siostryfranciszkanki.pl

 
Dziękujemy naszym Darczyńcom.
 

Dzięki Fundacji Lotto zostały zakupione łóżka rehabilitacyjne oraz szfki przyłóżkowe. Zakup nowego sprzętu użytkowego dla naszych Pacjentek wniósł do naszego Domu więcej bezpieczeństwa, estetyki, ładu i poczucia ciepła domowego.

 
  image.png